Doelstelling

logo dorpsvisie Koudum

Duurzaam Koudum vloeit voort uit het in de Dorpsvisie Koudum 2025 geformuleerde streven een bewustere levensstijl te stimuleren. Het doel is in 2025 zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn wat energie betreft en onze natuur en schoon leefmilieu voor toekomstige generaties in stand te houden. Dit houdt in dat Koudum in principe zelf gaat voorzien in duurzame betaalbare energie die geen belasting vormt voor de leefomgeving. Koudum opteert verder voor een duurzame tuinbouw en veeteelt.

De verschillende toekomstvoorspellingen tonen ondanks grote onderlinge verschillen op detail in ieder geval met zekerheid aan dat de huidige voorraad fossiele brandstoffen in de tweede helft van deze eeuw opraakt. Aardolie en aardgas bereiken waarschijnlijk rond 2050 de bodem, de voorraad steenkolen raakt in de 21e eeuw uitgeput. Er is geen overeenstemming over de hoeveelheid brandstoffen die nog nieuw aangeboord kan worden. De energieprijs zal de komende jaren alleen maar stijgen. Dit geldt helemaal in Nederland waar de energieprijzen tot de hoogste in Europa behoren door de verschillende heffingen en BTW.

IMG_0230

De doelstelling van Duurzaam Koudum is daarom niet alleen van belang voor het milieu maar lijkt ook onontkoombaar om in de toekomst als plattelandskern zo veel mogelijk zelfstandig te blijven.