Strategie

10201-cooperatie-ideale-vorm-bestuur-zorg_lOm de duurzaamheidsdoelstelling te halen is een coöperatie opgericht. Een coöperatie is een zelfstandig rechtspersoon dat de belangen behartigt van de leden. De coöperatie vormt een gestructureerd samenwerkingsverband waarin leden makkelijk toe- of uittreden, inspraak hebben en verder onafhankelijk blijven. Doordat gekozen is voor de variant U(itgesloten) A(ansprakelijkheid) dragen de leden geen (financiële) aansprakelijkheid voor de handelingen van de coöperatie. Het lidmaatschap voor particulieren kost € 10,00 per huishouden per jaar. Voor bedrijven gelden andere tarieven.

De aanpak van de coöperatie zal in eerste instantie bestaan uit het opzetten van projecten en acties die gericht zijn op energie besparen, op het gebruik van duurzame energie en op de dorpstuinderij. De projecten en acties zijn toegankelijk voor de leden.

IMG_1710

Energie besparen is de eerste en vaak ook de best renderende stap. Denk hierbij aan woningisolatie, LED-lampen en het ombouwen van benzine/diesel-auto’s naar biogas.

Het gebruik van duurzame energie wordt bevorderd door een collectieve zonnepanelenactie, het afsluiten van een collectief contract groene energie en het zoveel mogelijk rijden op groen gas.