Veelgestelde vragen

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een speciale soort vereniging, die overeenkomsten aangaat met en voor haar leden. Ze behartigt bepaalde zakelijke belangen van haar leden, die kunnen variëren van gezamenlijk inkoop tot en met verkoop van diensten of producten. De winst mag worden uitgekeerd aan de leden. Er zijn grofweg 3 soorten coöperaties te onderscheiden:

  • Bedrijfscoöperatie. U oefent het bedrijf uit en de coöperatie zorgt voor de inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten, bijvoorbeeld een coöperatie van groenteboeren, die een gezamenlijke reclamecampagne voeren en gezamenlijk inkopen.
  • Consumentencoöperatie. De leden kopen goederen van de coöperatie, die deze voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht.
  • Producten- of dienstencoöperatie. U bent tegelijkertijd werknemer van de coöperatie. Bijvoorbeeld een coöperatief taxibedrijf, waarbij de chauffeurs lid én werknemer zijn van de coöperatie.

Wat zijn de voordelen van een coöperatie?

De geboorte van de coöperatieve ondernemingsvorm heeft om verschillende redenen plaatsgevonden, maar als belangrijkste reden om voordelen te halen.

De noodzaak tot samenwerking van individuen om meer macht te krijgen is de hoofdreden en hiermee ook het grootste voordeel. Deze zogeheten ‘countervailing power’ kan als het uitgangspunt gezien worden.

Andere voordelen zijn:

  • Schaalvoordelen door samenwerking
  • Grote vrijheid bij de vormgeving van de statuten die gemaakt dienen te worden bij oprichting. Flexibiliteit is hierbij de best passende term.
  • Indien de coöperatie winst maakt kan deze uitgekeerd worden aan de leden, maar er kunnen ook certificaten of aandelen uitgegeven worden.
  • Het toe- en uittreden van leden is eenvoudig: respectievelijk simpelweg door het aanvaarden van de ledenvergadering en het opzeggen van lidmaatschap.
  • Belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot uitsluiten van privé aansprakelijkheid van de deelnemers. Daar de coöperatie een rechtspersoon is kan deze verantwoordelijk gesteld worden, wat betekent dat de leden privé niet aansprakelijk zijn.
  • De leden hoeven geen vennootschap- en dividendbelasting te betalen.
  • De checks and balances van de coöperatie zorgen voor een duurzame bedijfsvoering. Daar de leden eigenaar zijn van de coöperatie mag er verwacht worden dat zij een betrokken houding hebben. Het gemeenschappelijke belang zorgt ervoor dat de continuïteit van de coöperatie en dus de leden in stand blijft.

Voor meer informative over de voor- en nadelen van een coöperatie, de aansprakelijkheid etcetera klikt u hier.