Voordelen

Voordelen

Duurzaam Koudum behartigt de belangen van haar leden. De contributie van de leden vormt het startkapitaal.

Rendementcircel DKDoor als collectief samen in te kopen ontstaat een voordeel. Een deel van het voordeel zetten wij om in een aantrekkelijke prijs voor de leden. Het resterende deel van het voordeel investeren we in lokale initiatieven voor het opwekken van groene energie. We kunnen op termijn bijvoorbeeld investeren in zonnecentrales en biovergisters. Op hun beurt leveren die weer groene energie aan de leden van Duurzaam Koudum. Het rendement van deze investeringen vloeit dus ook terug naar de leden. Het voordeel komt niet zoals bij de grote energieleveranciers ten goede aan aandeelhouders elders in het land maar blijft in Koudum.

Duurzaam Koudum heeft geen winstoogmerk. Iedereen wordt er beter van, niemand rijk.