Investeringsmaatregelen bedrijven

Voor ondernemers worden energie en energiebesparing steeds interessanter. Er kan veel geld mee worden bespaard. Er kan zelfs geld aan worden verdiend!

De steeds korter wordende terugverdientijd voor duurzame investeringen door ondernemers is relatief onbekend. De snel oplopende fossiele brandstofprijzen, de steeds beter wordende technieken met meer opbrengsten en de grote fiscale voordelen van de investeringen voor ondernemers zorgen voor rendabele investeringen. Steeds meer ondernemers raken enthousiast om duurzame energie in te zetten als verdienmodel in de bedrijfsvoering. De combinatie van al deze factoren levert een verrassend korte terugverdientijd op, zodat investeren in duurzame energie geld oplevert voor het bedrijfsleven. Daarnaast levert het bedrijven goodwill en promotie op.

Wat gebeurt er met de prijzen van fossiele brandstoffen? Door toenemende schaarste, toenemende vraag en politieke spanning in een aantal wingebieden stijgt de prijs van fossiele brandstoffen steeds sneller. Het is moeilijk een indicatie te geven voor langere termijn, maar een jaarlijkse prijsstijging van vier tot zes procent per jaar is onder de huidige omstandigheden reëel te noemen. Dit betekent dat het prijsniveau van fossiele brandstoffen ver boven het inflatiecijfer komt. Energie wordt om die reden ook een steeds grotere onkostenpost voor bedrijven. Het is dan ook verstandig om te investeren in energiebesparing en in duurzame energieopwekking. Daarmee worden uw energiekosten teruggedrongen en wordt uw bedrijf sterker.

Steeds hoger rendement techniek. Traditionele of fossiele energiebronnen (aardgas, aardolie en steenkool) worden steeds schaarser en raken in de toekomst uitgeput. Milieuvervuiling en schaarste zijn de belangrijkste redenen om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Die kunt u vinden door te investeren in duurzame energiesystemen. Zon, wind, water, aardwarmte kunnen dienen als brandstof. Bovendien zijn deze brandstoffen schoon en onuitputtelijk.

De laatste jaren hebben duurzame energiesystemen zich steeds verder ontwikkeld. Dit heeft geleid tot sterk verbeterde rendementen en een kortere terugverdientijd. Nieuwe energiesystemen leveren dus steeds meer rendement op tegen lagere investeringskosten. Daardoor hebben energiesystemen zoals zonne-energie en warmtepompen de toekomst .

Fiscale voordelen. Om het investeren in duurzame energie door bedrijven te bevorderen heeft de rijksoverheid een aantal fiscale regelingen in het leven geroepen die de investering in duurzame installaties extra interessant maken:

  • Energie Investerings Aftrek (EIA). Door de EIA is het mogelijk een groot gedeelte van uw installatie af te trekken van uw bedrijfswinst. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage dat uw bedrijf betaalt.
  • Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA). Ook de KIA is bedoeld voor bedrijven. Als u een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de KIA. Zonnepanelen komen onder andere in aanmerking voor die investeringsaftrek. De KIA is een percentage van al uw investeringen. Hoe hoog het percentage is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Voor investeringen tussen de € 2.200 en € 54.000 is dat 28%, daarboven is de aftrek gebonden aan een maximum van € 15.120.
  • Milieu Investerings Aftrek (MIA). Als u een bedrijfsmiddel aanschaft dat onderdeel uitmaakt van de Milieulijst kunt u profiteren van extra aftrekmogelijkheid, waardoor 13,5% tot maximaal 36% van de investering ten laste van de winst mag worden gebracht.
  • Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). In combinatie met de MIA komt u wellicht ook in aanmerking voor de Vamil. Hiermee kunt u 75% van de investering op een willekeurig moment afschrijven. De overige 25% schrijft u regulier af.
  • Samenloop EIA, MIA en VAMIL. U kunt slechts òf van de EIA òf van de MIA gebruik maken. U bent vrij in uw keuze. Komt een investering in aanmerking voor MIA of EIA dan kunt u het bedrijfmiddel daarnaast ook aanmelden voor de VAMIL.