Nieuws

Nieuws van het Bestuur Duurzaam Koudum.

Nieuws over het Bestuur van de coöperatie Duurzaam Koudum.
Woensdag 12 april 2017 was de 4e algemene ledenvergadering van Duurzaam Koudum. Bestuursleden van het eerste uur, Geerlinde van Dijk, Jan de Boer en Wilco Spoelman, gaven omstreeks december j.l. aan te willen stoppen, nadat Rob Meijering in okt. al was gestopt. Hij had bij zijn aanstelling het voorbehoud ‘op proef’ gemaakt. Met het vooruitzicht dat maar twee bestuursleden zouden overblijven is veel aandacht uitgegaan naar het vinden van opvolgers. De voorzitter bracht voor alle scheidende bestuurders een bloemetje mee, en een fles duurzame wijn, en memoreerde zaken die zich gedurende de eerste vier jaar van het bestaan van de coöperatie hebben voorgedaan.

‘Founding Mother’ Geerlinde was werkelijk bij alles betrokken en heeft ontzettend veel werk verzet. Repair Café, zonnepanelenactie, behoud tuinderij, LED lampen, de Nieuwsbrieven, en niet te vergeten 90 leden in het eerste half jaar. Jan de Boer heeft zich sterk gemaakt voor de zonnebootraces en samen met Wilco warmtebeeld opnamen en rapporten gemaakt. Rob heeft in de korte tijd dat hij meedraaide kennis opgedaan van het opzetten van postcoderoos projecten. Kennis die hopelijk nog eens van pas komt. Het goede nieuws is dat Geerlinde actief blijft bij het project ‘Zonnepanelen’ en Jan en Wilco lid blijven van onze Werkgroep Duurzaam Wonen, voor de warmtebeeldopnamen. De kandidatuur van Age Flapper, Chris Vessies en Anske Schotanus werden met applaus begroet. Zij zijn met algemene stemmen benoemd en hebben het bestuurslidmaatschap aanvaard.

Dit bericht heeft 0 Reacties

Plaats een reactie