Nieuws

Nieuws van het Bestuur Duurzaam Koudum.

Nieuws over het Bestuur van de coöperatie Duurzaam Koudum. Woensdag 12 april 2017 was de 4e algemene ledenvergadering van Duurzaam Koudum. Bestuursleden van het eerste uur, Geerlinde van Dijk, Jan de Boer en Wilco Spoelman, gaven omstreeks december j.l. aan…

Slimme meters

Slimme meters

In het kader van de Energie Challenge in 2018 heeft Duurzaam Koudum gevraagd om een elektriciteitsmeter voor het hele dorp, bijvoorbeeld op de Klink, waarop iedereen duidelijk kan zien hoeveel energie er in Koudum wordt opgewekt. Dit is zeker mogelijk…

Energietoekomst Koudum

Energietoekomst Koudum

Op 10 oktober jl., de Dag van de Duurzaamheid, bleek dat Koudum goed op weg is met de opwekking van Duurzame Energie. Op dit moment liggen er zonnepanelen op meer dan 10% van de ongeveer 1.100 woningen. Deze voorzagen vorig…

Café Duurzaam Koudum

Café Duurzaam Koudum

It KEN wol, weet u het nog? Koudum Energie Neutraal in 2025. Vorig jaar op 10 oktober een avond in de Klink met een waterval aan ideeën hoe we dat voor elkaar zouden kunnen boksen. Inmiddels zijn we bijna een…

Duurzame appelboom

Duurzame appelboom

Op 21 april heeft Duurzaam Koudum samen met Festina Lente Hoveniers een appelboom van 3 meter groot geschonken aan de beide basisscholen van het dorp Koudum. De reden om een duurzame appelboom te schenken is de opening van het nieuwe schoolgebouw,…

Inloopspreekuren weer van start

Inloopspreekuren weer van start

Vrijdag 6 november is Duurzaam Koudum weer gestart met de inloopspreekuren. Dit jaar in De Klink tussen 16:00 en 18:00 uur. De bedoeling is dit elke eerste vrijdag van de maand te houden: 6 november, 4 december (16:00-17:00 uur), 8 januari,…

Column Wim Beekman

Column Wim Beekman

Zaterdag 17 oktober jl. besteedde Wim Beekman in zijn column in de Leeuwarder Courant aandacht aan het symposium Koudum Energieneutraal: It KEN wol!

Raar maar Waar …

Raar maar Waar …

In het kader van de Kinderboekenweek vond op  vrijdag 16 oktober jl. een heus demontage Repair Café plaats in De Klink. 80 kinderen van basisscholen It Grovestinshof en It Swannenest konden in groepjes van 20 zich verwonderen over wat ze aantroffen…

Film over en door Koudumers

Film over en door Koudumers

Coen Eisma maakt opnamen van Koudumer koplopers. Speciaal voor het symposium Koudum Energieneutraal: It KEN wol! is door Coen in samenwerking met Jan de Vries van Duurzaam Koudum een film gemaakt over een aantal duurzame Koudumers. De film zal op het symposium op 9 oktober…