Biogas

JaKoeZie_kl.jpgKoudum heeft een bijzondere brandstof binnen haar grenzen, namelijk biogas, ook wel groen gas genoemd.

Er zijn een aantal innovatieve boerenbedrijven waar makkelijk biogas kan worden opgevangen. Er wordt op dit moment gekeken wat de mogelijkheden zijn dit biogas lokaal in te zetten als verwarmingsbron. Zo zou het biogas in de winter een groot complex kunnen verwarmen en ’s zomers voor de verwarming van een zwembad kunnen zorgen.Daarnaast is biogas  ideaal als brandstof voor auto’s. Er is geen fijnstofuitstoot en rijden op biogas is CO2-neutraal. De benodigde installatie om biogas geschikt te maken als autobrandstof vergt echter een enorme investering. Dat is op dit moment nog niet rendabel.

overzichtsfoto-Kleizen_09112010

Duurzaam Koudum wil wel alvast een stap in de richting maken en het rijden op aardgas stimuleren. Rijden op aardgas is al veel milieuvriendelijker dan rijden op fossiele brandstoffen. Daarbij komt dat rijden op aardgas drie keer goedkoper is dan rijden op benzine. Er zijn op dit moment al 105 tankpunten voor aardgas in Nederland, waarvan 11 in Friesland. Is uw auto geschikt voor aardgas dan kan op termijn ook getankt worden met lokaal biogas.

120621-groengas-rijden