Dorpstuinderij

hoofd_03Uit de enquête Duurzaam Koudum is gebleken dat een grote meerderheid melkproducten met weidevogelbescherming en lokaal geproduceerd voedsel zou willen kopen en bereid is  daar iets meer voor te betalen. Bijna 95% van de invullers vindt dat het Koudumer beantsje moet blijven. Daarnaast hebben veel mensen aangegeven te willen meewerken in een dorpstuinderij. Met de overname van de tuinderij Van der Wal door Daan Trimpe en Stephanie Hoekstra is professionele teelt van Koudumer gewassen zeker gesteld. Er is op dit moment hiernaast geen plaats voor een aparte dorpstuinderij.

2005_beantsjeplantsje3Duurzaam Koudum richt zich daarom momenteel eerst op het opzetten van een programma om Koudum op termijn energieneutraal te krijgen. We houden de ontwikkelingen met betrekking tot een duurzaam milieu en voedsel wel degelijk in de gaten. We richten ons daarbij bijvoorbeeld op het herintroduceren van oude lokale gewassen zoals St. Jansrogge. Uitgangspunt is teelt volgens duurzame principes. Idealiter wordt Molen de Vlijt ingezet en vindt verkoop plaats via plaatselijke verkoopkanalen.