Duurzaam Wonen

Omlaag brengen energieverbruik

Het is het meest zinvol eerst te starten met het omlaag brengen van uw energieverbruik voordat u aankoop van zonnepanelen overweegt. Woningisolatie en gebruik van HR-ketels zijn een goede manier om energieverbruik omlaag te brengen. Hierdoor verminderen de maandelijkse energiekosten en komt u het snelst tot duurzaam wonen. Bijkomend voordeel is veel meer comfort in huis.

Voorlopig energielabel

Vanaf januari 2015 krijgt elke woningbezitter een voorlopig energielabel in de bus. Dit is gebaseerd op de leeftijd van de woning en op de woonoppervlakte. U kunt uw label alvast bekijken op internet.

Per 1 januari 2015 bent u bij verkoop of verhuur van uw woning verplicht een definitief energielabel te overleggen. Kunt u dat niet dan riskeert u een boete die kan oplopen tot € 405,00.

Image converted using ifftoanyWij hebben in kaart gebracht dat ruim 350 eigen woningen in Koudum een niet al te best voorlopig label toegewezen hebben gekregen. Het gaat hierbij om labels D, E, F en G.

Vanaf 1 januari kan via de internetapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief label worden aangevraagd. Hierbij kunnen de vooraf ingevulde gegevens worden aangepast, bijvoorbeeld informatie over de isolatie, het glas en de verwarmingsketel. Een erkend deskundige controleert de aangeleverde gegevens op afstand.

Welke energiebesparende maatregelen

Vaak heeft u zelf al een idee wat er nog aan uw woning moet gebeuren. U kunt dan rechtstreeks contact opnemen met een bouwbedrijf, installateur of schildersbedrijf voor het opvragen van een offerte.

Wilt u graag eerst advies dan zijn er verschillende mogelijkheden. Dit varieert van een zeer uitgebreide opname (een zogenaamd maatwerkadvies) tot een quickscan. U kunt hiervoor bijvoorbeeld kijken op de site van EBS Friesland.

Duurzaam Koudum kan u helpen met een thermografisch rapport. Hierbij worden ongeveer 15-20 foto’s met een warmtebeeldcamera gemaakt en verwerkt in een eenvoudig rapport (zonder aanbevelingen). Dit kost € 35 voor niet-leden en € 25 voor leden.

Wilt u zich eerst zelf oriënteren dan verwijzen wij u naar www.verbeteruwhuis.nl. Deze site is ontwikkeld door Milieu Centraal en AgentschapNL in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De site geeft een menu met 6 vragen op grond waarvan besparingen en subsidiemogelijkheden worden geadviseerd.

Voor verdere bespaartips kunt u hier terecht.

Duurzaam Koudum kan u voorlichten over stimuleringsmaatregelen en financieringsmogelijkheden.