Begrippenlijst zonnestroom

Fotovoltaisch ook wel photovoltaic (PV)
Gebruik van (zon)licht om elektrische energie op te wekken. Fotovoltische zonne-energie gaat om dat deel van zonnestraling  dat mensen zien als licht. Dit in tegenstelling tot  zonthermische zonne-energie, waarbij de warmte van zonnestraling wordt gebruikt, bij voorbeeld om water te verwarmen.

Kilowattuur (KWH)
Een kilowattuur (kWh) is een eenheid van energie. Een kWh is gedefinieerd als de energie die wordt gebruikt als een vermogensbron een kilowatt (1.000 watt) gedurende 1 uur moet leveren. Een KWh is geen internationaal vastgestelde eenheid, de eenheid voor energie is namelijk joule. Een joule is hetzelfde als een wattseconde (Ws): 1 watt is 1 joule per seconde. Aangezien kilo duizend betekent en er 3.600 seconden in een uur gaan, is een kWh gelijk aan 3.600.000 J, ofwel 3,6 MJ (megajoule).

Monokristallijn
Stollingsvorm van silicium waarbij het gebruikte siliciumblok of plaatje uit één kristal bestaat. Het verschil met polykristallijn silicium is voornamelijk estethisch, hoewel ook fotovoltaïsche eigenschappen in detail enigszins kunnen verschillen.

Polykristallijn
Stollingsvorm van silicium waarbij het gebruikte siliciumblok of plaatje uit één kristal bestaat. Het verschil met  silicium is voornamelijk estethisch, hoewel ook fotovoltaïsche eigenschappen in detail enigszins kunnen verschillen.

PV
Afkorting van het Engelse photovoltaic, zie fotovoltaïsch.

Silicium
Halfgeleidermateriaal dat gebruikt wordt om zonlicht om te zetten in elektrische spanning. De meeste gangbare technologie voor zonnestroom maakt gebruik van monokristallijn of polykristallijn silicium.

Vermogen
De ‘kracht’ die een zonnepaneel levert. Het (nominale) vermogen wordt berekend door de (nominale) stroom te vermenigvuldigen met de (nominale) spanning.

Volt
Eenheid van spanning.

Watt
Eenheid van vermogen.

Wattpiek (Wp)
Eenheid van nomimaal vermogen. Nominaal vermogen is het vermogen dat een zonnepaneel levert onder standaard testomstandigheden (STC).

Wisselspanning
Vorm van spanning waarbij de ene pool afwisselend positief en negatief is ten opzichte van de andere pool. Op het Nederlandse lichtnet wisselt de spanning van de fasedraad tussen de -400 en de +400 Volt ten opzichte van de nuldraad. De frequentie waarmee dit gebeurt is gemiddeld 50 Hz (50 maal per seconde). De wisseling tussen positieve en negatieve spanning verloopt gelijdelijk, volgens een sinusoidale kromme. De effectieve spanning die de gebruiker van het lichtnet meet, is daardoor gemiddeld 230 Volt.

Wisselstroom
Stroom die wordt veroorzaakt door wisselspanning. De stroomrichting wisselt afhankelijk van de spanning.

Wattuur (Wh)
Eenheid van energie. Eén Wattuur is de hoeveelheid energie die bijvoorbeeld een lamp van één watt verbruikt als die lamp gedurende één uur aanstaat. Een lamp van 0,5 watt die twee uur aan staat gebruikt natuurlijk precies evenveel energie. In het algemeen geldt dus dat het aantal watturen het product is van het nominale vermogen in Watt en het aantal vollasturen (uren op ‘volle kracht’). Een zonnepaneel van 200 Wp, dat 3 uur op nominaal vermogen stroom levert, heeft dus 3 x 200 = 600 Wh geleverd, ofwel 0,6 kWh.

Zonnecel
Dun, meestal vierkant plaatje kristallijn silicium dat zonlicht omzet in elektrische spanning. Op een normaal zonnepaneel zijn enkele tientallen zonnecellen in rijen geplaatst en onderling in serie geschakeld.

Zonne-energie
De energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit zonnestraling. Dit gebeurt op twee manieren: fotovoltaïsche zonne-energie (zonnestroom) en thermische zonne-energie.

Zonnepaneel
Apparaat om zonlicht op te vangen. In het normale spraakgebruik is het zonnepaneel een vlakke plaat waarop meerdere fotovoltaïsche zonnecellen zijn geplaatst om elektrische energie mee op te wekken. Het woord ‘zonnepaneel’ wordt soms ook gebruikt voor de zonnecollectoren die alleen de warmte van de zon gebruiken.

Zonnestroom
Het omzetten van licht in elektriciteit via fotovoltaïsche cellen.

Zie verder de Energiesubsidiewijzer, De Zonnefabriek en Milieu Centraal.