Stimuleringsmaatregelen en financieringsmogelijkheden

Tijdelijke stimuleringsmaatregelen

De volgende tijdelijke stimuleringsmaatregelen zijn momenteel van kracht:

  • Omzetbelasting: tijdelijk van 21% tot 6% verlaagd BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen. Deze regeling geldt tot 30 juni 2015. Meer informatie op de site van de Rijksoverheid.
  • Omzetbelasting: particulieren kunnen de BTW op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst.

Friese Energiepremie 2013-2015

Omschrijving: 

De Friese Energiepremie is bestemd voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE). De provincie Fryslân wil investeren in woningen die minder energie gebruiken. Dat levert lagere woonlasten op, betekent minder CO2-uitstoot en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw.

Particuliere woningeigenaren kunnen maximaal € 2.800 subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen:

  • één energiebesparende maatregel: energiepremie € 350
  • twee maatregelen: € 800 premie
  • drie maatregelen: € 1.500 premie
  • vier maatregelen: € 2.800 premie

Voor buren die samen aan de slag gaan is er een buurtbonus van € 250.

Voorwaarden:

De woning moet minimaal één jaar oud en bewoond zijn. En er gelden minimale oppervlaktes per maatregel. De regeling loopt af als het subsidieplafond is bereikt. Eerst subsidie aanvragen, daarna opdracht geven en/of verplichtingen aangaan!

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit. Meer informatie op hun website of 050-5224924. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9:00-12:00 uur en van 13:30-16:30 uur.

Leningen